Rijswijkse Uitdaging maandag van start

Wethouder Marloes Borsboom en voorzitter Ineke van der Wel verzorgen op maandag 13 november samen met enkele Rijswijkse ondernemers de officiële aftrap van de Rijswijkse Uitdaging.

Rochelle Heerema is de vrouw die het voortouw neemt in dit project. Het Rijswijks Dagblad sprak eerder met haar. “We hebben met het bestuur van de Rijswijkse Uitdaging afgesproken dat we ons vooral gaan richten op het delen van kennis. Daar hebben de verschillende maatschappelijke organisaties de meeste behoefte aan.”

De Rijswijkse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen lokale maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Zij bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (geld). Het is een ondernemersnetwerk dat dóet.

In ruim zestig andere gemeenten is dit initiatief succesvol. De Rijswijkse Uitdaging stimuleert bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale samenleving te ondersteunen. Voorzitter van dit voor Rijswijk nieuwe initiatief is oud-burgemeester Ineke van der Wel.

Tijdens de startbijeenkomst kijken medewerkers van de Rijswijkse Uitdaging of ze ondernemers en maatschappelijke organisaties aan elkaar kunnen koppelen.

Pin It on Pinterest

Share This
Spring naar toolbar