Rochelle staat voor een uitdaging


RIJSWIJK – Afgelopen vrijdag werd in Zoetermeer de 65ste Uitdaging gestart door koning Willem Alexander. Rochelle Heerema was als manager van de Rijswijkse Uitdaging in oprichting één van de eregasten
op deze feestelijke middag.

Het clubhuis van voetbalvereniging DSO stroomde rond het middaguur helemaal vol met allemaal managers en betrokkenen van de verschillende Uitdagingen uit het land. Een project dat eind jaren 90 gestart is in Arnhem, waarbij actieve ondernemer Gerda Geurtsen probeerde om bedrijven te matchen met maatschappelijke organisaties. Het doel hiervan was om de leefbaarheid van de lokale samenleving te vergroten. En dat is behoorlijk aangeslagen. Een aantal jaren verder zijn er 65 plaatselijke Uitdagingen actief. Inmiddels is het project opgepakt door het Oranjefonds en zodoende was het onze koning zelf die in Zoetermeer het startsein gaf.

Als het aan Rochelle Heerema ligt, zal Rijswijk de 66ste Uitdaging worden. De stichting is inmiddels in oprichting en de verwachting is, dat medio april het startschot in onze gemeente wordt gegeven. In 1999 is er in Arnhem een doeltreffende manier gevonden om de samenwerking van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tot stand te brengen. Volgens Rochelle gaat dit vanaf april in Rijswijk ook zo. Wanneer Rijswijkse ondernemers zich betrokken voelen bij de gemeente, kunnen zij hieraan invulling geven door aan de uitdaging mee te werken. Dit kunnen zij doen door kennis, menskracht en materiaal te leveren. Dit zijn juist die dingen die vaak ontbreken bij maatschappelijke organisaties.

Denk aan specifieke expertise, het ter beschikking stellen van kantoorruimte, het zoeken van vrijwilligers of het schenken van producten zoals laptops, inboedel. Alles is mogelijk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties zullen worden beoordeeld door het team van de Rijswijkse Uitdaging. Voldoet de aanvraag, dan wordt deze voorgelegd aan de Matchgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijswijkse bedrijfsleven. Als de matchgroep de uitdaging accepteert, wordt gekeken welk bedrijf in hun netwerk kan worden uitgedaagd om te zoeken naar een oplossing.

Rochelle is nu druk om te zorgen voor een vliegende start in Rijswijk. “Eind vorig jaar was er al een beursvloer waar contacten tussen verschillende partijen zijn gelegd. Nu is het zaak om het bestuur van de stichting volledig vorm te geven en de eerste Matchgroep op te richten. Welzijn Rijswijk en de Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR) zijn enthousiast. Ook andere Rijswijkse businessclubs zullen worden benaderd. Ook is het fijn dat er steun is vanuit het gemeentebestuur.”

Pin It on Pinterest

Share This
Spring naar toolbar