Ondersteuning aan de financiële administratie en accountants controle van de stichting

01-11-2017KennisbankVraagOpen
De stichting heeft slechts een werknemer. Om de kosten zo beperkt mogelijk te houden en zoveel mogelijk middelen in te zetten voor de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, zoekt de stichting vrijwillige ondersteuning aan de (kleine) financiële administratie, die in Exact Online plaatsvindt.
Daarnaast wil de stichting dat er jaarlijks door een externe accountant onderzoek wordt gedaan naar de jaarrekening en het beheer en de administratie van de financiële middelen.

Pin It on Pinterest

Spring naar toolbar